barbara on 24 Feb 2001 18:25:27 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] netart, publiek en musea


Ik denk dat als ik stel dat NetArt een uniek product is dat geen of weinig precedenten kent, iedereen het met me eens is.
Wat ik me echter afvraag is of kunstenaars zich bewust zijn van de veranderde relatie tussen publiek en kunstwerk. Ik bedoel hiermee dat netart een unieke relatie met het publiek heeft. Het kunstwerk ontvouwt zich pas na input van de toeschouwer. De toeschouwer heeft dus een actieve rol in het geheel die niet te vergelijken is met het bezoeken van een tentoonstelling en passief (de hersenen buitenwege gelaten) naar een schilderij staren.
Dat brengt me meteen bij een tweede vraag. Hoe te tentoonstellen? Is NetArt echt alleen maar gemaakt voor het net of zou het ook een plaats in een museum verdienen en op wat voor manier dan. Hoe moeten tentoonstellingen die bestaan uit digitale kunstwerken opgebouwd worden willen we die unieke relatie met het publiek behouden......