henk halfman on 22 Feb 2001 16:14:42 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden


Geachte lezer(es),

Op 9 maart start bij Teleac/NOT het project Digitale Kunst: 
nieuwe media, nieuwe mogelijkheden. Meer informatie vindt u in 
het attachment. Hierbij verzoek ik u waar mogelijk in de u ter 
beschikking staande media aandacht aan dit project te schenken.

Hartelijk dank daarvoor.

In de komende perioden zullen wij u wekelijks de gedetailleerde 
gegevens van de komende uitzending mailen. Mocht u toezending 
van die informatie niet op prijs stellen, dan verzoeken wij u dat ons 
te melden op het e-mail-adres: henk.halfman@teleacnot.nl.


Vriendelijke groet,
Namens de redactie van Digitale Kunst

Henk Halfman,
EindredacteurThe following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

  ---- File information -----------
   File: 2001Persbericht vooraf 22 feb .doc
   Date: 22 Feb 2001, 13:16
   Size: 27136 bytes.
   Type: Unknown

2001Persbericht vooraf 22 feb .doc