Han Speckens on 21 Nov 2000 17:34:44 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NL Kyoto> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 187
> Datum: 21-11-2000
>
>
> JOINT IMPLEMENTATION OVEREENKOMST MET ROEMENIE
>
> Nederland kan via Joint-Implementationprojecten in de periode 2008-2012
> jaarlijks 5 Mton CO2 kopen in Roemenie. Dit staat in het Memorandum of
> Understanding (MOU) dat Minister Jorritsma op dinsdag 21 november 2000
> ondertekende. In totaal zal Nederland 125 Mton CO2 via maatregelen in het
> buitenland realiseren. Een vijfde daarvan kan op basis van deze MOU in
> Roemenie worden gehaald. Minister Romica Tomescu, die vanwege de
> Klimaatconferentie in Den Haag is, ondertekende de MOU van Roemeense
zijde.
>
> ERUPT
> De Nederlandse overheid koopt reducties van broeikasgasemissies door
> middel van de Emission Reduction Unit Procurement Tender (ERUPT). De
> afgelopen jaren heeft Nederland de nodige ervaring opgedaan met Joint
> Implementation proefprojecten in Midden- en Oost-Europese landen. Op basis
> van de daarbij opgedane ervaringen is besloten om ERUPT op te stellen.
> Voor investeerders ontstaat hiermee een nieuwe bron van inkomsten die de
> realisatie van projecten aantrekkelijker maakt. De regeling kent
> economische waarde toe aan de reductie van broeikasgassen en is bedoeld
> voor grote, langjarige projecten die minimaal tot 2012 lopen. Het gaat
> daarbij om investeringsprojecten in bijvoorbeeld duurzame energie,
> energiebesparing, afvalverwerking en bosbouw. Voor de investeerder kan
> verkoop van emissiereductie mogelijk voorzien in 10 tot 40 procent van de
> financieringsbehoefte. De prijs per ton CO2-reductie wordt geschat op 10 a
> 20 gulden. Om te vergelijken: in Nederland kost een ton CO2-reductie circa
> 40 gulden.
> In eerste instantie zijn er 26 projecten ingediend. Senter, die de
> regeling namens het ministerie van Economische Zaken uitvoert, heeft
> daaruit een eerste selectie gemaakt. Negen projecten gaan door naar de
> tweede ronde. Het gaat daarbij om projecten in Roemenie, Polen en
> Tsjechie. In april 2001 moet duidelijk worden welke projecten gerealiseerd
> kunnen gaan worden.
>
> Memorandum of Understanding
> Op basis van artikel 6 van het Kyoto Protocol kunnen landen CO2-reducties
> overdragen van de ene naar een andere partij. Daar zijn een aantal
> mogelijkheden voor, waarvan Joint Implementation (JI) er een is. Daarbij
> gaat het om het reduceren van CO2 via projecten in andere landen die ook
> een CO2-doelstelling hebben in het kader van het Kyoto Protocol, de zgn.
> Annex I-landen. Het maken van een afspraak over de overdracht van de
> reducties gebeurd door het ondertekenen van een MOU tussen twee
regeringen.
> Nederland wil ook met andere Midden- en Oosteuropese landen een MOU
> afsluiten.
>
>
>
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).