M. Grootveld on 17 Nov 2000 23:53:53 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Correctie (let op de datum)


Title: Correctie (let op de datum)
> In het kader van het luxus 8 days programma toont Peter Luining
> (lfoundation) 8 net.pieces, per dag 1 piece. Online en tegelijkertijd
> in LUXUS achtereenvolgens op: 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 november en
> 3 december. Presentaties in LUXUS op de betreffende dagen van 13.00
> tot en met 17.00 uur. De online pieces zijn de betreffende dagen 24 uur
> toegankelijk daarna zullen ze weer van het net verdwijnen.
>
> Zaterdag 18 November 2000 Piece 4 - bere- f i/o
> http://www.luxus8days.nl/pieces/4