Stan van Engelen on 16 Nov 2000 10:43:01 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 9


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

A.s. zondag deel twee van het vierluik over de globalisering: "Een bank,
twee werelden", een portret van de Wereldbank in Oeganda.
-----------------

"Als aasgieren en maraboes daalden het Internationale Monetaire Fonds en
de Wereldbank met uitgeslagen klauwen op het karkas van Oeganda neer. Niet
dat zij nieuwkomers waren, nee, ze hielden de skyline al jaren in het oog
en waren zelfs tijdens het laatste regime ter plekke geweest. Maar nu
drongen ze binnen met een dodelijke drijfkracht. Het klimaat was beter. Ze
hadden een lijst met voorwaarden zo lang als de Nijl. De regering, die
erop gespitst was de inflatie te onderdrukken, productie te stimuleren en
de economie met contanten te injecteren, kwam hun tegemoet. Het IMF had
aan de staart van de nieuwe regering getrokken."

Zo beschrijft de Oegandees Moses Isegawa in zijn roman "Abessijnse
Kronieken" de intocht van Wereldbank en IMF in zijn land nadat het
jarenlang geteisterd was door de dictators Obote, Amin en opnieuw Obote.
Er viel in Oeganda heel wat op te bouwen en of men nu wilde of niet,
zonder Wereldbank en IMF als instrumenten van het internationaal
hulpbeleid kon het niet.

Het valt niet te ontkennen dat Oeganda zich vervolgens gunstig
ontwikkelde. In de negentiger jaren werd het lang gezien als het beste
jongetje in de Afrikaanse klas. Ongetwijfeld hebben de Wereldbank en het
IMF daarbij een rol gespeeld. Maar de vraag blijft natuurlijk wie er nu
precies van dat herstel geprofiteerd hebben. De elite? De Aziatische
middenklasse die er door Amin was uitgegooid maar die in het kielzog van
de internationale hulpinstanties terug het land in kwam? 

De beproefde recepten als privatisering, monetaire stabiliteit en
liberalisering van de markten waren in ieder geval geen zegen voor het
platteland waar traditionele landbouwmethoden het af moesten leggen tegen
de behoefte aan snel geld. En ook het privatiseren van allerlei
voorzieningen als medische zorg bleek voor de bevolking zelf weinig
voordeel op te leveren omdat het niet gepaard ging met de structurele
maatregelen en voorzieningen die nodig zijn wil de markt naar behoren
functioneren. Medicijnen werden bijvoorbeeld voor de meeste mensen al snel
onbetaalbaar en dat is geen voordeel in een land waar aids en ebola
slechts de meest spraakmakende ziektes zijn.

Doke Romeijn ging dit voorjaar voor DNW naar Oeganda en legde er het
functioneren van de Wereldbank onder het vergrootglas. Zij volgde een
'poverty mission' op de voet en sprak met Oegandezen in de stad en op het
platteland. De uitzending geeft zo handen en voeten aan de discussie die
vertegenwoordigers van de Wereldbank en het IMF en hun tegenstanders in
onze uitzending van afgelopen zondag voerden: is globalisering nu een
vloek of een zegen voor de armste landen op onze wereld?

Tot zondag, in de nieuwe wereld.

George Brugmans
eindredacteur

"Een bank, twee werelden", zondagavond 21.40 uur, Nederland 3
*******************

De globaliseringspagina's op onze website bevatten veel informatie bij
deze DNW uitzendingen. Zo kunt u alle interviews uit de eerste uitzending
nog eens nalezen, vindt u  achtergrondinformatie bij de onderwerpen en
verwijzingen naar de bronnen die we voor dit vierluik gebruikten:

http://dnw.vpro.nl 


met vriendelijke groet,

Stan van Engelen
Webredacteur DNW

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl 
Reacties zijn altijd welkom! U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe/unsubscribe als onderwerp, 
de rest van de mail moet leeg blijven)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).