Maurice Wessling on 14 Nov 2000 13:00:16 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Domeinregistratie voor particulieren toont ernstige gebreken


At 03:52 14-11-2000 -0800, Willem Broekema wrote:

>Maurice, wat vragen voor je, omdat ik de "ernstige gebreken" (nog) niet zo
>zie maar dat kan aan mijn onwetendheid liggen :-)
>
>Ten eerste: wordt het helemaal onmogelijk om een domeinnaam aan te vragen
>dat niet je achternaam is? Zoiets als "bladiebla.nl", dat kan niet meer?
>Of voor bedrijven met KvK-nummer nog wel?

Particulieren zijn vrij om zelf een woord te kiezen, je bent niet gebonden 
aan je eigen naam. Je krijgt alleen altijd een nummer en mag slechts 1 
domein aanvragen.

Maar er zijn ook andere regels. Volgens het reglement van de stichting mag 
de houder van een particuliere domeinnaam ook geen commerciŽle activiteiten 
op dat domein ontplooien. Ik vind dat tamelijk bizar.

De term 'ernstige gebreken' slaat op het ontbreken van liberalisering 
(bedrijven krijgen voorrang met betere kwaliteit) en de regenteske 
besluitvorming.

Je kunt natuurlijk heel erg in detail gaan haarkloven over de regels en de 
reglementen van de stichting maar eigenlijk gaat het gewoon om de vraag wie 
de besluiten neemt. Ik betwist de grondslagen van de autoriteit van de 
SIDN. We hebben hier in Europa veel kritiek op ICANN en klagen over de 
dominante invloed van de VS en grote bedrijven op de besluitvorming in die 
club. Maar tegelijkertijd zitten we in Nederland met een SIDN die 
merkwaardige besluiten waarbij niemand verder om zijn of haar mening wordt 
gevraagd.

Die particuliere domeinnamen worden natuurlijk geen succes en over een jaar 
hoor je er ook niemand meer over. Maar wanneer er een evenredige 
vertegenwoordiging van belangen in het bestuur van de SIDN zat, dan zou je 
nu al tot die conclusie kunnen komen en een beter plan kunnen bedenken. De 
mannen die er nu zitten zien in elk geval geen probleem.

Als die regels van de stichting mij niet zinnen dan neem ik toch gewoon een 
.com of .nu? Kan ik doen. Maar dat lost het eigenlijke probleem niet op, 
namelijk dat we het in .nl gewoon niet goed geregeld hebben. Dat is 
natuurlijk een beetje het probleem in Nederland, de matheid en 
onverschilligheid.

> > Domeinen met een nummer erin worden door niemand gezien als
> > volwaardige domeinen.
>
>Weet je een beter alternatief om mensen met dezelfde achternaam een
>passend domein te geven?

Ik denk niet dat iedereen een domein met z'n naam wil. Verder geldt gewoon 
wie het eerst komt.

> > Privacy
> >
> > Doordat de SIDN slecht 1 domein per persoon wil uitgeven
> > worden particulieren verplicht een identificatie te tonen
> > die vervolgens in een register wordt opgeslagen. Een
> > dergelijke registratie maakt inbreuk op de privacy en is
> > volstrekt onnodig.
>
>Is een centraal register niet zeer gewenst? Welke persoonsgegevens worden
>opgeslagen?

Reden van die strikte en waterdichte registratie is dat de stichting heeft 
bedacht dat iedereen slecht 1 domein mag hebben.

Gewenst? Ik zou niet weten waarom. Bovendien legt de opt-out een onnodige
last op de gebruiker. Zie voor details (punt 1):

http://www.nic.nl/nieuwreglement/reglementsidn/reglementnieuw.html

> > Bovendien heeft het bevat het plan alle ingredi=EBnten om uit
> > te groeien tot een soort internet persoonsregister.

De overheid maakt zich zorgen over traceerbaarheid van gebruiker en de 
moeilijkhden om identiteiten te achterhalen. Wanner de SIDN een systeem 
neerleg waarin een substantieel deel van de internetgebruiker wordt 
geregistreerd dan zal de overheid dat mogelijk gebruiken las basis om een 
meer algemene registratie verplichting  op te zetten. Dit soort ideeen moet 
je gewoon de kop indrukken voordat een ambtenaar er iets mee gaat doen.

Maurice


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).