Maurice Wessling on 12 Nov 2000 11:25:07 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Domeinregistratie voor particulieren toont ernstige gebrekenPersbericht

12 november 2000

Bits of Freedom


Domeinregistratie voor particulieren toont ernstige gebreken


Op 15 november gaat in Nederland de registratie van
particuliere internet domeinnamen van start. Particulieren
krijgen geen mogelijkheid volwaardige domeinnamen te
registreren zoals bedrijven en instellingen. De Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) gaat voor
particulieren sub-domeinen uitgeven die een nummer bevatten.
Particulieren kunnen een woord kiezen en krijgen dan de
domeinnaam woord.234.nl.

Het plan van de SIDN toont ernstige gebreken. Op dit moment
is het voor particulieren vanui Nederland mogelijk om .com,
.net. org of .nu domeinen te registreren. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. De
Nederlandse situatie is echter nog verre van
geliberaliseerd.

Maurice Wessling, directeur van Bits of Freedom: "Het plan
van de SIDN leidt onder gebrek aan kwaliteit, niemand gaat
deze nummer-domeinen serieus nemen. Daarnaast veroorzaakt de
verplichting tot legitimatie een onnodige privacy inbreuk.
Deze situatie had voorkomen kunnen worden wanneer burgers
betrokken of vertegenwoordigd zijn bij de besluitvorming
over het .nl domein."

Gebrek aan kwaliteit

Domeinen met een nummer erin worden door niemand gezien als
volwaardige domeinen. Een plan waarin particulieren
uitsluitend een tweederangs domein kunnen krijgen doet geen
recht aan de volwaardige positie die burgers moeten kunnen
hebben als deelnemer aan het internet. Bovendien zijn
domeinnamen nu juist bedacht om te voorkomen dat mensen
ingewikkelde nummerreeksen moeten onthouden. Het argument
dat door middel van de nummers, burgers met dezelfde
achternaam toch een domein kunnen registreren gaat voorbij
aan het feit dat de domein keuze niet gebonden is aan de
eigen naam.

Privacy

Doordat de SIDN slecht 1 domein per persoon wil uitgeven
worden particulieren verplicht een identificatie te tonen
die vervolgens in een register wordt opgeslagen. Een
dergelijke registratie maakt inbreuk op de privacy en is
volstrekt onnodig. De privacy inbreuk wordt feitelijk
veroorzaakt door een kunstmatig gecreŽerde schaarste.
Bovendien heeft het bevat het plan alle ingrediŽnten om uit
te groeien tot een soort internet persoonsregister.

Besluitvorming

Het besluitvormingsproces binnen de SIDN houdt geen rekening
met de belangen van burgers. De Stichting benoemt een eigen
bestuur en stelt zelf het reglement op. Alleen bedrijven
hebben een beperkte invloed (adviesrecht) op de gang van
zaken binnen de Stichting. Domeinnamen zijn echter een
publiek goed waarin de belangen van bedrijven en
particulieren evenredig vertegenwoordigd dienen te zijn. Het
plan van de Stichting om in de toekomst ook individuele
burgers een adviesrecht te geven in de Stichting is
onvoldoende. Zelfregulering op internet verdient de altijd
voorkeur. Het ontbreekt de Stichting echter aan de kenmerken
die goede zelfregulering heeft. Een betekenisvolle en
evenredige vertegenwoordiging van belangen is daar een van.
De overheid moet de taken van de SIDN zeker niet overnemen
maar kan wel een rol spelen bij het tot stand komen van de
evenredige vertegenwoordiging van belangen.


Bits of Freedom is een privacy en burgerrechten organisatie
voor de informatiemaatschappij en heeft tot doel om de
aandacht te vestigen op burgerrechten aspecten rondom data
privacy, filtering, opsporing, cryptografie, aftappen,
vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie.


------
Maurice Wessling
Bits of Freedom
maurice@bof.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).