Jos de Mul on Fri, 26 May 2000 10:11:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FICT-Seminar over Internet Platonism met Hubert Dreyfus 6-9 juni 2000


L.S.,

Van 6 t/m 9 juni wordt door het Onderzoeksinstituut FICT (Filosofie van de inormatie- en communicatiertechnologie) van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar georganiseerd met de Amerikaanse filosoof Hubert Dreyfus.  Informatie over dit seminar treft u hieronder aan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor belangstellenden. Voor aanmeldingen en informatie: demul@fwb.eur.nl
 

The attraction and dangers of Internet Platonism:  Can we leave our vulnerable bodies while preserving relevance, learning, reality, and
meaning?

The seminar will examine the attraction of life on the Internet as a way of achieving Plato's dream of overcoming space and time as well as bodily finitude.  Drawing on philosophers such
as Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, and Maurice Merleau-Ponty, I will then argue that, in spite of its attraction, the more one lives one's life through the Net the more one loses a
sense of what is relevant, and so faces the problem of finding the information one is seeking.  Also, in spite of the economic attraction of distance learning, such learning, by
substituting telepresence for real presence, leaves no place for risk-taking and apprenticeship which plays a crucial role in all types of skill acquisition.  Furthermore, without a sense of
bodily vulnerability, one loses a sense of the reality of the physical world and one's sense that one can trust other people. Finally, while the anonymity of the Net makes possible
experimentation, the overall effect of the NET is to undermine commitment thus to deprive life of any serious meaning.

Literatuur

Tijdens het seminar zal Dreyfus zijn binnenkort bij Routledge te verschijnen boek presenteren en bespreken. Na inschrijving zal de  tekst van het boek per e-mail worden toegezonden,
samen met nog enkele andere relevante artikelen van Dreyfus.

HUBERT DREYFUS - ON THE INTERNET

Chapter. 1  Hyperlinks.
The hope for intelligent information retrieval,
and the failure of AI.  How the actual shape and movement of our bodies
plays a crucial role in grounding meaning so that loss of embodiment
leads to loss of relevance.
Chapter. 2.  Distance-Learning.
The importance of mattering and
attunement for teaching and learning skills.  Apprenticeship and the
need for imitation.  Without involvement and presence we cannot acquire
skills.
Chapter. 3   Telepresence.
The body as source of our sense of causal
embedding and attunement to mood. How loss of background coping and
attunement leads to loss of a sense of the reality of people and things.
Chapter 4   Nihilism.
Meaning requires commitment and real commitment
requires real risks.  The anonymity and safety of virtual commitments on
line, leads to loss of meaning
 

Plaats:
Faculteit der Wijsbegeerte Collegezaal 2-4
Address: Visser't Hooft Building, Room 3-7
Oostmaaslaan 950-952
3063 DM Rotterdam, The Netherlands
Snail mail: PO 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands

Onderwerp en tijdstip:
1  Hyperlinks.              Dinsdag 6 juni: 17.00-20.00 uur
2  Distance-Learning. Woensdag 7 juni: 15.00-18.00 uur
3  Telepresence.           Donderdag 8 juni: 15.00-18.00 uur
4  Nihilism.                    Vrijdag 9 juni: 14.00-17.00 uur

Werkwijze
Tijdens de vier bijeenkomsten zal Dreyfus de te bespreken hoofdstukken ca. 60 minuten toelichten, waarna er telkens 120 minuten voor discussie is gereserveerd. De deelnemers worden
verzocht de te bespreken teksten voor aanvang te besturen
 

FICT-seminars
Tekst: In het kader van het NWO onderzoeksprogramma "Ethische aspecten  van informatiseringsprocessen in het openbaar bestuur" (Frissen, Van den
Hoven en De Mul) dat gekoppeld is aan "Internet en Openbaar  Bestuur" (Frissen en De Mul) zullen de komende drie jaar negen seminars  worden georganiseerd met vooraanstaande
sociale wetenschappers en filosofen. Het eerste seminar zal worden gegeven door Hubert Dreyfus (Berkeley, USA) en zal plaatsvinden van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni a.s. Dreyfus
verwierf o.a. naam met zijn boeken  What Computers (Still) Can't Do (1980/1992), een vernietigende  kritiek op het rationalistische paradigma in het
onderzoek op het gebied van de kunstmatige intelligentie (zie voor een korte karakteristiek van Dreyfus' werk naar aanleiding van het eredoctoraat dat hij in 1998 aan de EUR ontving:
http://www.eur.nl/fw/hyper/Dreyfus.htm).

--
Prof.dr Jos de Mul
Faculty of Philosophy
Erasmus University Rotterdam

Address: Visser't Hooft Building, Room 3-7
Oostmaaslaan 950-952
3063 DM Rotterdam, The Netherlands
Snail mail: PO 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands
Street plan: http://www.eur.nl/fw/adres.html

Homepage of the Erasmus University: http://www.eur.nl/index.html
Homepage Jos de Mul: http://www.eur.nl/fw/hyper/home.html

Electronic mail: deMul@fwb.eur.nl
Telephone (work): *31-10-4088998
Telephone (home): *31-24-3584657
GSM: *31-06-26350394
Voice mail/fax *31-20-8708956 (XOIP Mess