nils de witte on Fri, 19 May 2000 17:30:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nfl gaat op zwart


Beste Marja,

Sneu voor je en voor NoPapers. Maar ja, effecten zijn effecten ongeacht het
doel waarvoor ze worden aangewend. Het is de prijs die betaald moet worden
om ook de graaiers en de snaaiers het leven zuur te maken. De STE treft hier
geen verwijt, het zijn de handige harry's die een instituut als de STE
noodzakelijk maken die je moet bedanken.

Sterkte,

Nils de Witte


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Marja Oosterman <marja@nopapers.nl>
Aan: nettime-nl@nettime.org <nettime-nl@nettime.org>
Datum: vrijdag 19 mei 2000 16:32
Onderwerp: [Nettime-nl] Nfl gaat op zwart


NFL gaat op Zwart

             waarbij op zwart echter niet "op zwart zaad
zitten" betekent...

             De recente verwikkelingen rond de voorspelde
instorting van de Internet Bubble hebben nu ook de
             NoPapers Finance Liga getroffen.
             Sinds de ophef rond de mislukte beursgang van
e-Bel WorldOnline is de Stichting Toezicht
             Effectenverkeer (STE) schijnbaar begonnen met een
klopjacht op fondsen die de Nieuwe Economie
             mogelijk zouden kunnen ondersteunen.
             Recent heeft de STE aangegeven dat ook
certificaten NFL effecten zijn en dus ook als zodanig
             geregistreerd moeten worden. Naast de
administratieve rompslomp hetgeen dit met zich mee brengt
             heeft de Stichting NoPapers nog een andere reden
waarom het certificaten NFL niet als effecten wenst
             aan te merken.
             In het huidige beursklimaat worden
Interneteffecten beschouwd als gokaandelen. Aandelen die
             opgepompt zijn door speculatieve verwachtingen op
een onduidelijke toekomstige winst. Met een
             dergelijke korte-termijn instelling wenst NoPapers
zich niet bezig te houden. De NoPapers Finance
             Liga is gericht op ondersteuning van de duurzame
ontwikkeling van Internet en is dus als zodanig
             fundamenteel anders dan de huidige generatie
effecten.

             Onderscheid maken tussen luchtbellen en werkelijk
waardevolle toevoegingen aan het Internet is
             kennelijk niet mogelijk gebleken.

             Doordat NFL over een kam geschoren wordt met
commerciŽle initiatieven wordt het de Stichting
             NoPapers onmogelijk gemaakt om de aandacht te
vestigen op een fonds dat oog heeft voor projecten
             die de potentie hebben om Internet te ontwikkelen
tot een democratische omgeving waarin er meer is
             dan E-Commerce.
             Toezicht op het effectenverkeer is met het oog op
de huidige trend zeker niet overbodig, echter, als het
             middel het doel voorbijschiet worden structurele
verbeteringen in de kiem gesmoord.


             Bestuur Stichting NoPapers<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
bundelt, schakelt en koppelt in uw
belang...

kopij per Email: redactie@dan.nl
        Fax:  030-2543424

Uitgave: St. NoPapers, digitale uitgeverS... virtualiter sedert 1988
Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga
Omdat er meer is dAN E-Commerce...
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).