Eric Kluitenberg on Tue, 16 May 2000 22:26:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tulipomania DotCom On-Line


Geachte lezers van nettime-nl,

Zoals eerder vermeld op deze lijst is voor het weekend van 2 t/m 4 juni een
internationale conferentie in voorbereiding die de aanzet wil geven een
alternatieve analyse van de nieuwe economie. De conferentie Tulipomania
DotCom, vindt op 2 en 3 juni plaats bij De Balie en op 4 juni bij het
Frankfurter Kunstverein in Frankfurt am Main.

Het voorlopige programma en sprekerslijst is on-line te vinden via:

http://www.balie.nl/tulipomania

Wij werken op het moment hard aan de laatste details en hopen zeer
binnekort het defintieve programma bekend te kunnen maken. De
programmawijzigingen en updates zullen ook op de web site worden
bijgehouden.

De conferentie is bedoeld als een publiek moment om de vraag te stellen hoe
de mythologie van de nieuwe economie grondig kan worden ontzenuwd, om
vervolgens een fundamentelere discussie te beginnen over de betekenis van
de internet economie voor zowel het internet zelf als de samenleving at
large. Daarnaast streeft de conferentie ernaar een meer genuanceerd en
kritisch beeld op te kunnen bouwen van de schijnbaar op hol geslagen
internationale kapitaalmarkten, een ontwikkeling die volgens ons niet los
gezien kan worden van de opkomst van de wereldomspannende digitale
communicatienetwerken.

Het defintieve programma zal ook op deze lijst worden verspreid.

Vriendelijke groet,

Eric Kluitenberg

De Balie / Tulipomania DotCom
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).