Eric Kluitenberg on Tue, 9 May 2000 23:49:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Democratie - Debat @ De Balie, Woensdag 17 mei


geachte nettime-nl lezers,

Het vorige bericht was met foute mail-settings verstuurd - excuses voor
deze dubbele posting.
Het betreft hier een regulier Balie programma en niet een co-productie met
De Waag.
Excuses voor eventuele vewarring.

vriendelijke groet,
Eric Kluitenberg

-------------------------------------

A A N K O N D I G I N G

Wonderland 2000 #6

Digitale Democratie

De Balie, Grote Zaal
Woensdag 17 mei
Aanvang: 20.00 uur


Er bestaan  nogal tegenstrijdige verwachtingen over de betekenis van nieuwe
digitale communicatietechnologie voor de toekomst van de democratie. De
vraag is echter, over wat voor soort democratie we het dan hebben? Is
digitale democratie het beeld van chattende ministers, web pagina's van de
overheid, declaratiebonnen van bewindslieden op internet? Of krijgt de
echte democratisering in het informatietijdperk juist gestalte buiten de
gebaande paden van de institutionele politiek?

In het laatste geval moeten de nieuwe mogelijkheden van deze digitale
technologie om mensen rechtstreeks met elkaar te verbinden, om gezamenlijk
discussiegroepen te beginnen, om via web sites en mailing lijsten thema's
van groot gemeenschappelijk belang aan de orde te stellen, als de grootste
democratische verworvenheid van de informatiemaatschappij worden gezien.

Tijdens deze avond wordt een overzicht gegeven van de verschillende
initiatieven om democratische politiek digitaal te organiseren, door de
overheid, door onafhankelijke initiatieven en door netwerkende burgers. Hoe
succesvol waren deze initiatieven en wat valt daaruit te leren?
Verandert het begrip van de democratie inderdaad op een fundamentele
manier? Bevinden we ons in Nederland nu in een overgangsfase? Wat is de
gewenste richting voor deze ontwikkeling en hoe kan hier het best op worden
ingespeeld?

Deze vragen staan centraal in een debat met de volgende deelnemers:

* Brian Loader, University of Teesside (UK), samensteller van het in 1999
bij Routledge verschenen boek "Digital Democracy - Discourse and Decision
Making in the Information Age"
* Roger van Boxtel, minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid
* Anton Zijderveld, Voorzitter Forum voor Democratische Ontwikkeling
* Steven Lenos, Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)

Onder leiding van Niesco Dubbelboer (St. Agora Europa).

De voertaal van het debat is Engels.

Georganiseerd ism het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO) en het
Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)


Het programma is ook live via het Internet te volgen (ism De Digitale Stad):

http://www.balie.nl/live   of   http://live.dds.nl


URL's:

* Informatie over Brian Loader:
http://www.brunel.ac.uk/research/virtsoc/people/loader.htm

* Home Page Virtual Society project:
http://www.brunel.ac.uk/research/virtsoc/intro.htm

* Discussiesite van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid:
http://www.rogervanboxtel.nl/

* Forum voor Democratische Ontwikkeling:
   http://www.forumdemocratie.nl

* Instituut voor Publiek en Politiek:
   http://www.publiek-politiek.nl/


-----------------------------------------------------------------
KAARTVERKOOP EN TELEFONISCH RESERVEREN
Toegangsprijs:  12,50 (10,00 CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/Collegekaart).
Reserveren: 020 - 55 35 100.
Ma t/m do van 14.00 - 20.00 uur, vr van 14.00 - 21.30 uur en za van 17.00 -
21.30 uur.
Openingstijden kassa: ma t/m do van 17.00 - 20.30 uur, vr en za van 17.00 -
22.00 u.
-----------------------------------------------------------------

De Balie,  Kleine-Gartmanplantsoen 10,  Amsterdam
Informatie: 020 - 553 51 51
http://www.balie.nl

-----------------------------------------------------------------


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).