Menno Grootveld on Mon, 1 May 2000 15:06:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nettime TV


Het is zover!
Vanavond kun je (als je tenminste in Amsterdam woont) om 24 uur bij SALTO A1 (kanaal 26) kijken naar de eerste aflevering van Nettime TV, een initiatief van ondergetekende en Bellissima.
Nettime TV is bedoeld om de leemte op de Nederlandse televisie te vullen die is ontstaan nadat de VPRO in 1996 een einde maakte aan het programma "W.E.B.", dat zich bezighield met de politieke, sociale en culturele gevolgen van de digitale revolutie. Weliswaar bestaat nu al weer zo'n twee jaar het VPRO-programma "De Nieuwe Wereld" (DNW), waarin zo nu en dan ook ruime aandacht wordt besteed aan onderwerpen die ook in "W.E.B." hadden gepast, maar het ontbreekt toch aan een programa dat zich specifiek richt op zaken die direct samenhangen met de ontwikkeling van de nieuwe media in het algemeen en van het Internet in het bijzonder.
Aangezien nettime (de internationale lijst) en nettime.nl ooit zijn opgezet als digitale fora voor netkritiek en discussies over mediacultuur, leek het me een goed idee om de 'input' van beide lijsten te gebruiken als bijdrage aan de inhoud van een serie tv-programma's. Ik zie degenen die discussiestukken aan de lijst sturen dan ook als leden van een soort 'meta'-redactie van het tv-programma, die een eerste schifting van de onderwerpen maakt en suggesties doet voor items.
In deze eerste aflevering is dit stramien nog niet gevolgd, voornamelijk vanwege tijdsdruk, maar ook omdat het over dit soort zaken vaak makkelijker praat als er eerst iets is. Deze aflevering gaat over de kunstenaarsgroep rTMark uit de VS, die de gedaante heeft aangenomen van een beleggingsfonds om mensen in staat te stellen sabotage-acties en illegale culturele producties te financieren. En het gaat over de strijd die in 1995 en 1996 op het net uitbrak tussen Shell en Greenpeace, nadat Greenpeace erin was geslaagd om een paar sterke kanten van het Internet (snelheid, relatief lage kosten, groot bereik) handig te gebruiken om mensen te mobiliseren in actie te komen tegen Shell als protest tegen het voornemen om een olieplatform in de oceaan te dumpen.
Zoals je zult zien, is deze aflevering nog traditioneel van opzet: een leadertje, een item, een bumpertje, nog een item, klaar. Verder is de informatie misschien wel spannend, maar de manier waarop die gebracht wordt niet.
Daarom heb ik het plan opgevat om de komende drie afleveringen volgens een radicaal nieuw concept te gaan vervaardigen. Het tv-beeld wordt letterlijk dat van een desktop (het prototype
kun je al in de leader van Yariv Alterfin ontdekken) en alle items en wat er verder nog langskomt worden vanaf die desktop opgestart, in Quicktime-, Flash- of welk ander formaat dan ook, soms beeldvullend, soms als postzegel in de hoek, maar altijd digitaal, dus met relatief veel pixels. Op die manier kunnen allerlei teksten, ook van de nettime-lijsten, veel functioneler gebruikt worden.
De geplande uitzenddata zijn: 24 mei (met een herhaling op 29 mei), 7 juni (met een herhaling op 12 juni) en 21 juni (met een herhaling op 26 juni).
Het lijkt een goed idee om de aflevering van 24 mei te wijden aan browsers en de open source-beweging, omdat op vrijdag 19 mei de Internationale Browserdag in Paradiso plaatsvindt en in de hele week van 15 t/m 19 mei de 9e Internationale WWW-conferentie in de RAI. Op dezelfde manier zou de aflevering van 7 juni kunnen gaan over de nieuwe economie, omdat er op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni in de Balie een conferentie over internationale financiele netwerken gehouden wordt.
Als je je dus geroepen voelt om over een van deze onderwerpen of over een heel ander onderwerp een discussiestuk te schrijven dat (ook) als inhoudelijke bijdrage voor Nettime TV zou kunnen dienen, ga dan aan het werk. In tegenstelling tot het beleid op de lijst zelf worden attachments die relatief veel ruimte in beslag nemen (zoals Quicktime-filmpjes of Flash-animaties) ook op prijs gesteld, mits ze functioneel zijn en NIET aan de nettime.nl-lijst geadresseerd worden, maar aan het volgende adres:
Diegenen die zich weer eens buitengesloten voelen omdat ze niet in Amsterdam wonen en de programma's dus niet op hun tv kunnen ontvangen, zullen niet lang hoeven te treuren: binnenkort zullen de afleveringen integraal te zien zijn op de site van Bellissima (http://www.bellissima.net).
 
Nadere berichten volgen.
 
Menno Grootveld,
lijstbeheerder nettime.nl en eindredacteur Nettime TV