Ben van der Ploeg on Mon, 27 Mar 2000 11:15:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] webproject: het lichaam als identificatiemethode


newsbeat.biometrie: over identificatie, privacy en de belanghebbenden
bij biometrie


Journalistiek project onderzoekt het lichaam als identificatiemethode


Utrecht, 27 maart 2000 - Pinnen met je oog en aan de grens de
douanier je vingertop laten zien. Alle tekenen zijn ernaar dat
binnenkort de PIN-pas en het paspoort worden opgewaardeerd naar een
biometrisch legitimatiebewijs. Want de handel is enthousiast, de
overheid experimenteert en veel privacy-onderzoekers zien
biometrische identificatie zitten.

Wat is dat, biometrische identificatie? Op
http://huizen.dds.nl/~bio-id vindt u uit wat de term betekent en
belangrijker nog, hoe de techniek privacy een andere betekenis geeft.
De komende maanden benadert newsbeat.biometrie de opmars van de
techniek vanuit een journalistieke invalshoek.

Newsbeat.biometrie? Ja. Newsbeat.biometrie is een
onafhankelijk webproject van Ben van der Ploeg en Amber Wiegers. Door
achtergrondinformatie, interviews en nieuws zoeken we antwoorden op
de vraag of biometrie een volgende stap is op weg naar de
transparante mens.

Newsbeat? De Nederlandse taal kent er eigenlijk geen eenduidig woord
voor, maar in de Angelsaksische pers staat het begrip voor het vaste
werkterrein van de verslaggever. Instituties als het gemeentehuis, de
politie of brandweer, de Kamer van Koophandel, of een willekeurige
bedrijfstak worden stuk voor stuk door minstens één redacteur
bijgehouden. Die aanpak gaat ook op voor newsbeat.biometrie. We
treden ons onderwerp met dezelfde neutrale stellingname en met
dezelfde nieuwgierigheid tegemoet als een betaalde redactie.

We onderhouden een non-profit project. Om die reden is het op geen
enkele wijze gelieerd aan een (bestuurlijke) instantie, lobbygroep of
onderneming.


***

Nieuws maandag 27 maart:
Scanautomaat pikt in een oogopslag lastige discoganger eruit

Vijftien discotheken in Nederland proberen vanaf half april een
toegangssysteem uit dat de vinger en het gezicht van elke clubganger
scant. Als een gezicht de automaat niet aanstaat, blijft de poort
gesloten.

Lees verder: http://huizen.dds.nl/~bio-id
--
newsbeat.biometrie, een journalistiek webproject met achtergronden,
interviews en nieuws over de nieuwe identificatiemethde

Redactie 		Ben van der Ploeg
Webmaster 		Amber Wiegers

E-mail			mailto:bio-id@dds.nl
Web			http://huizen.dds.nl/~bio-id

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).