Sjoera Nas on Wed, 22 Mar 2000 11:03:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht XS4ALL, SONERA en bART: toegang tot de kabel


Persbericht
XS4ALL, Sonera en bART/VIA NET.WORKS Nederland
22 maart 2000


ISP's willen snel helder standpunt van
staatssecretaris inzake ONP op de kabel


XS4ALL, Sonera en bART hebben staatssecretaris
Van der Ploeg vandaag per brief om een reactie
gevraagd op de huidige ontwikkelingen in de
kabelmarkt. De drie Internet Service Providers
(ISP's) willen voor het leveren van hun
Internetdiensten via de kabel toegang blijven
behouden en verwerven tot de kabelnetwerken die
de afgelopen tijd zijn overgenomen door de
kabelexploitanten UPC en Casema.

Kabelexploitant UPC bevestigde vorige week  "dat
het niet van plan is andere providers van
breedbandinternet op zijn kabels toe te laten
dan haar eigen dochteronderneming Chello". Ook
Casema heeft aangekondigd in de gemeente
Amstelveen alleen haar eigen dochteronderneming
Wanadoo internetdiensten te willen laten
verlenen. Concreet betekent dit dat de huidige
dienstverlening van XS4ALL in Amstelveen en de
dienstverlening van Sonera in Haarlem op korte
termijn stopgezet dreigen te worden.

De adviseur van staatssecretaris Van der Ploeg,
Peter Jelgersma, heeft vorige week, tijdens de
vergadering van de Commissie FinanciŽn van de
Gemeente Amstelveen over de verkoop van het
kabelnet, te kennen gegeven dat ONP (Open
Network Provision) per 1 oktober dit jaar een
feit zal zijn. Waarschijnlijk doelt Jelgersma op
nieuwe wetgeving op grond van de in april te
verschijnen kabelnota van de staatssecretaris.

De drie providers, die reeds allen ervaring
hebben met meerdere internetaanbieders op
hetzelfde kabelnetwerk (Multiple Acces
Provision), vinden het belangrijk dat er
concurrentie tussen diensten op het kabelnetwerk
plaatsvindt. Brede marktwerking zorgt voor
keuzemogelijkheden voor de consument en vormt
daarmee een onmisbare prikkel voor de aanbieders
om een optimaal product aan te bieden. De
huidige situatie, waarin Casema en UPC
gezamenlijk circa 100.000 huishoudens exclusief
van kabelinternet voorzien, zonder enige
concurrentie, leidt in de ogen van deze drie
providers tot een onaanvaardbare vertraging in
de ontwikkeling en acceptatie van
breedbandinternet in Nederland.

Op dit moment is het vrijwel onmogelijk om
toegang af te dwingen tot de kabelnetwerken
vanwege het ontbreken van een geschikt juridisch
kader. De bevoegdheden van de OPTA en de NMA
zijn volgens de relevante deskundigen, getuige
diverse recente uitspraken in de media, te
onduidelijk om de monopolies van de
kabelmaatschappijen te doorbreken voor wat
betreft internetdiensten.

Breedband-monopolie
De bewering dat UPC geen machtspositie heeft op
de internetmarkt wordt door de providers van de
hand gedaan. Immers de abonnees van internet via
de kabel zijn gebruikers die de fase van dialup
access ontgroeid zijn en bewust voor deze
breedbandige 'flat fee' oplossing kiezen. De
introductie van ADSL, waarmee zowel XS4ALL en
Sonera nog in de proeffase van KPN dit voorjaar
starten, is ook geen alternatief. Tot eind 2000
worden naar verwachting slechts 32.000
huishoudens ontsloten, een aantal dat bovendien
door minimaal 4 providers gedeeld moet worden
(naast XS4ALL en Sonera ook Planet Internet en
World Online). Naast concurrentie tussen de
verschillende alternatieven voor internettoegang
dient er ook concurrentie op het kabelnetwerk te
zijn. Hiermee weerleggen de providers
opmerkingen die de monopoliepositie van UPC en
Casema beschermen door analoge access en ADSL
als alternatieven voor internet via de kabel te
beschouwen.

Multiple Access Provision
Sonera en bART opereren op dit moment
gezamenlijk op het kabelnetwerk van ENECO
KabelTV & Telecom. Sonera en bART zijn van
mening dat deze keuzevrijheid een pre is voor
consumenten en een stimulans voor de aanbieders
om de dienstverlening op niveau te blijven
leveren. De drie providers zijn van mening dat
bij het toelaten van meerdere providers tot de
kabelnetwerken ook de vraag naar internet via de
kabel zal stijgen. Ieder bedrijf zal zijn eigen
weg inslaan wat betreft marketing en daarmee
zorgen voor een bepaalde exposure voor internet
via de kabel en de vraag naar en het vertrouwen
in het product stimuleren.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).