Michiel Schwarz on Tue, 21 Mar 2000 12:34:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] symposium Kon. Academie Beelden Kunst Den Haag


Ter Informatie.


	Aankondiging

"Digitale Media/Kunsten - De nieuwe arena van de technologische cultuur"

Een middag-symposium over de opkomst van de digitale mediacultuur en het
veranderende speelveld voor de kunst.

Donderdag 30 maart 2000, 13.30 - 17.30 uur.
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag.

Het symposium Digitale media/kunsten staat in het teken van de opkomst van
een nieuwe 'culturele arena' rond de digitale media . In onze
technologische cultuur spelen de digitale media een centrale rol. De
groeiende betekenis van een visuele cultuur, ontwikkelingen in
mediatechnologie en digitalisering hebben een nieuw 'speelveld' doen
ontstaan, dat zowel de inhoud als de context van de kunsten wezenlijk
be´nvloedt.  Wat zijn de gevolgen van de digitale mediacultuur voor de
kunstpraktijk en het kunstonderwijs?

In  Digitale media/kunsten maken 'denkers' en 'doeners' het nieuwe
speelveld rondom digitale media zichtbaar.  Deskundigen en commentatoren
geven aan wat de kenmerken zijn van deze nieuwe arena, waar kunst en media
steeds meer in elkaar overlopen. Ze schetsen de uitdagingen van digitale
media voor de kunstpraktijk en leggen verbanden met andere ontwikkelingen
in de cultuur. Kunstenaars en vormgevers presenteren hun ervaringen met de
digitale media en verkennen de verschuivende grenzen en de nieuwe
dwarsverbanden tussen disciplines. Personen uit de kunstpraktijk,  media &
design en het kunstonderwijs debatteren over de nieuwe uitdagingen van de
digitale mediacultuur. Ze verkennen de plaats van de kunstenaar in de
'technologische cultuur' en confronteren ons met veranderende praktijken -
in de kunst en in het kunstvakonderwijs.

In het programma Digitale media/kunsten onder meer Michiel Schwarz
(onderzoeker van de technologische cultuur) over zijn advies aan Rick van
der Ploeg over kunst en media in de arena van de technologische cultuur*,
John Thackara (directeur Doors of Perception en voormalig directeur
Nederlands Vormgevingsinstituut) over de cross-overs tussen design en
digitale media, filmmaker Frank Scheffer met zijn digitale re-mix uit Sonic
Fragments, Ineke Schwartz (kunstrecensente NRC en programmaker VPRO en De
Balie) over de trends in digitale media/kunsten,  Alex Adriaansens
(directeur V2 Organisatie, Rotterdam) over de digitale mediaprojecten van
het V2-lab , Eva Knutz (beeldend kunstenaar, ex-Media-GN, Centre for
Emergent Media, Groningen) over de nieuwe digitale mengvormen in de kunst,
Jules van de Vijver (directeur St. Joost Academie, Breda) en Frans Evers
(hoofd interfaculteit Beeld & Geluid, Hogeschool voor Beeldende Kunst,
Muziek en Dans, Den Haag) over de nieuwe uitdagingen en kansen voor de
kunstacademies.

Het programma staat onder regie van Michiel Schwarz. Het symposium vindt
plaats als onderdeel van de aktiviteiten van de openingsweek van het nieuwe
gebouw van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

*Michiel Schwarz, "Digitale media in de technologische cultuur -
Perspectieven voor een kunst- en cultuurbeleid". Een cultuurpolitiek advies
aan Staatssecretaris F. van der Ploeg. Te vinden op de OCW website
http://www.minocw.nl/cultuur/ (pdf-document)

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4, 2514 AN Den
Haag. 070- 315 4778.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).