Andreas Broeckmann on Fri, 17 Mar 2000 19:34:51 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] SITUATING TECHNOLOGIES in De Balie, 1 april 00


Date: Thu, 16 Mar 2000 11:32:28 +0200
From: Stichting de Geuzen <info@geuzen.org>

............................
De Geuzen (a foundation for multi-visual research)
presents:
............................
S I T U A T I N G   T E C H N O L O G I E S
a symposium critically assessing technologies
............................
S A T U R D A Y  1  A P R I L  1 4 : 0 0
De Balie / Grote Zaal
............................
Irina Aristarkhova
The Bureau of Inverse Technologies
Karin Spaink
Frank Webster
............................E N G L I S H  T E X T
"The new media and technologies by which we amplify and extend ourselves
constitute huge collective surgery carried out on the social body with
complete disregard for antiseptics. If the operations are needed, the
inevitability of infecting the whole system during the operation has to be
considered. For in operating on society with a new technology, it is not
the incised area that is most affected. The area of impact and incision is
numb. It is the entire system that is changed." (Marshall McLuhan,
Understanding Media: the extensions of man, 1964)
............................
As McLuhan writes in Understanding Media, technological developments affect
our entire system of living, from the way we communicate, to the speed at
which we move, to how we understand and relate to our social and spatial
environment. SITUATING TECHNOLOGIES is a symposium critically assessing
these changes by looking at the shifting surface of the technoscape. Moving
away from polemic predictions of utopia or dystopia, the event will
concentrate on technologies in context, localising them in the way they
operate in everyday life. Especially in relation to information
technologies, the conference will look at how these systems inhabit us and
we inhabit them. Overall the day will be devoted to understanding the
social spaces and relations evolving out of today's communication networks
and the impact they have on our culture or cultures in general. Rather than
viewing technology as a natural or inevitable force, SITUATING TECHNOLOGIES
aims to plot strategies for analysis, critical engagement and appropriation.
............................
As part of this symposium videos will be screened by a/o. Tran T. Kim-Trang
Joseph Hyde, George Barber and Ciara Finnegan.
During the event the V2_store (Rotterdam) will be selling related books and
publications.
............................
IRINA ARISTARKHOVA (RUS)
is author of the essay Cyber-Jouissance and Senior Lecturer at the
Department of Art Theory and Art History at Lasalle-Sia College of Arts,
Singapore. She is head of the Centre for Women's Studies in Moscow and an
editorial board member of the art journal, Radek: Art, Theory, Politics.
............................
THE BUREAU OF INVERSE TECHNOLOGIES (BIT) (USA/UK/AU), represented by Kate Rich.
The Bureau is an information agency servicing the Information Age (formed
Melbourne 1991, incorporated Delaware 1999). BIT agents are involved in the
design, engineering, critical deployment and media documentation of a
series of BIT techno-products. Some of the Bureau's recent technological
developments have been tracking and data devices such as the SUICIDE BOX,
the BIT PLANE and the BANG BANG camera network.
............................
KARIN SPAINK (NL)
is a media theorist who has written extensively on technology, health and
bodies. As a media activist she has fought for and written about freedom of
speech on the net. She is a regular contributor to the magazine "De Groene
Amsterdammer", and is author of (Passionate imperfections) Aan hartstocht
geen gebrek. To know more about her work see:
http://www.xs4all.nl/~kspaink/index.html
............................
FRANK WEBSTER (UK)
is Professor of Sociology in the Department of Cultural Studies and
Sociology at the University of Birmingham. He is co-author with Kevin
Robins of Times of the Technoculture: From the information society to
virtual life (Routledge: 1999), a book examining the social implications of
the information age.N E D E R L A N D S E  T E K S T
"Nieuwe media en technologieŽn waarmee we onszelf verlengen vormen de basis
voor een collectieve chirurgische ingreep die op het sociale lichaam wordt
uitgevoerd zonder enige aandacht voor gevaar van besmetting. Als ingrijpen
noodzakelijk is, moet men zich realiseren dat infectie van het gehele
systeem gedurende de operatie niet kan worden vermeden. Want wanneer een
maatschappij met behulp van een nieuwe techniek wordt geopereerd, dan is
het effect op de plek van incisie niet het grootst. De plek waar de
operatie wordt uitgevoerd, waar wordt gesneden is gevoelloos. Het hele
systeem is veranderd". (Marshall McLuhan in: Understanding Media, the
extensions of man, 1964)
............................
Zoals Mcluhan schrijft in Understanding Media zijn technologische
ontwikkelingen van invloed op alle niveaus van ons bestaan. De manier
waarop we communiceren, de snelheid waarmee we bewegen maar ook onze
verhouding tot de sociale- en ruimtelijke omgeving verandert erdoor.
SITUATING TECHNOLOGIES is een symposium waarin verschuivingen in het
techno-landschap kritisch zullen worden bekeken. Zonder te blijven steken
in een utopische toekomstvoorspelling of een rampscenario zal tijdens
SITUATING TECHNOLOGIES technologie in relatie tot haar context worden
bekeken: als onderdeel van het dagelijks leven. Deze dag zal zijn gewijd
aan de wijze waarop met name informatie technologie deel van ons is, en wij
van deze systemen deel uitmaken. De conferentie zal ingaan op de sociale
ruimtes en netwerken die ontstaan uit hedendaagse communicatienetwerken en
het effect dat ze hebben op onze cultuur of culturen. In plaats van
technologie te zien als een bijna onvermijdelijke natuurkracht, worden
strategieŽn uitgezet voor analyse, kritisch engagement en toe-eigening.
............................
Als onderdeel van dit symposium zullen videowerken worden getoond van o.a.
Tran T. Kim-Trang,Joseph Hyde, George Barber en Ciara Finnegan.
De V2_boekwinkel (Rotterdam) zal tijdens Situating Technologies een
speciaal voor deze gelegenheid samengestelde collectie boeken en
tijdschriften aanbieden.
............................
IRINA ARISTARKHOVA (RUS)
Auteur van het essay Cyber-Jouissance, senior-lecturer aan de afdeling
kunsttheorie en kunstgeschiedenis van het Lasalle-Sia College of Art in
Singapore. Hoofd van het centrum voor vrouwenstudies in Moskou en
redactielid van het kunstblad Radek: Kunst, Theorie, Politiek.
............................
THE BUREAU OF INVERSE TECHNOLOGIES (BIT) (USA/AU/UK), vertegenwoordigd door
Kate Rich.
Het Bureau is een informatie agentschap dat diensten verleent aan het
informatie tijdperk. BIT werd in 1991 in Melbourne opgericht en in Delaware
vanaf 1999 als naamloze vennootschap erkend. Vertegenwoordigers van BIT
houden zich bezig met design, techniek, kritische stellingname en media
documentatie van een serie BIT techno-producten. De laatste technologische
ontwikkelingen van het Bureau zijn een aantal volg- en data-apparaten zoals
SUICIDE BOX, BIT PLANE en het BANG BANG camera netwerk.
............................
KARIN SPAINK (NL)
Mediactivist en theoretica, schrijft over technologie, gezondheid en het
lichaam. Ze is auteur van o.a. Het Strafbare Lichaam en schrijft regelmatig
voor De Groene Amsterdammer. Spaink vecht voor en publiceert over vrijheid
van meningsuiting op Internet. Zie: http://www.xs4all.nl/~kspaink/index.html
............................
FRANK WEBSTER (UK)
is professor Sociologie aan de afdeling Cultural Studies en Sociologie van
de Universiteit van Birmingham. Samen met Kevin Robins schreef hij Times of
the technoculture: From the information society to virtual life (Routlede,
1999) waarin de sociale implicaties van het informatie tijdperk worden
onderzocht.
............................
Dit evenement werd mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van De
Mondriaanstichting en Het Amsterdams Fonds voor de Kunst.S I T U A T I N G   T E C H N O L O G I E S
Saturday 1 April 2000
14.00-18.00 uur
Lobby opens at 13:00
............................
The symposium is English spoken
............................
De Balie: Grote Zaal
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
............................
Entrance fee: f12,50 (f10,00 with CJP/student/Stadspas/Pas65)
Reservations: 020 5535100
For more information: +31(0)20 5535151 (de Balie), +31(0)20 6188324 /
info@geuzen.org (de Geuzen)If you wish to be removed from this mailinglist, please send an e-mail to:
mailinglist@geuzen.org / wanneer u van deze lijst wilt worden verwijderd,
stuur dan een e-mail aan: mailinglist@geuzen.org______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).