Tjebbe van Tijen on Tue, 7 Mar 2000 17:28:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vrije Culturele Ruimtes / Kalenderpanden


Er zijn nauwelijks regels te geven om succesvol vrije culturele ruimtes te
stichten en gaande te houden. Wel is er de noodzaak de samenhang tussen
doel en middel die niet uit het oog verloren moet worden. Ruim dertig jaar
geleden al werd dat verwoord door de toen opkomende beweging van
'Internationale Situationisten'. Zij stelden zich ten doel nieuwe
experimentele 'situaties' te creren: "Wij moeten nieuwe omgevingen
ineenzetten die gelijktijdig het produkt en het instrument van nieuwe
gedragingen zijn". De navolgende periode en de praktijk in meerdere landen
overziend, kan de algemene conclusie getrokken worden, dat creatieve
krachten ontstaan en aangetrokken worden door onderdruk in een samenleving.
Plaatsen die hun vroegere functie verloren hebben, waar iets had moeten
komen, nog moet komen, wat er nog niet is. Deze plaatsen ontstaan door n
ondanks planning. Het mooie van de systematische regeling van
werkzaamheden, oftewel planning, is het grote verschil tussen voornemens en
uitvoering. Het is door ondermijning van het geplande dat de beste
mogelijkheden geschapen worden voor wat niet gepland kn worden : vrije
culturele ruimtes. Straat, muur, teleruimte, gebouwen en terreinen bieden
in de navolgende voorbeelden aan vrije culturele activiteiten de ruimte. De
ruimte die dit boek kan bieden bepaalt dat het niet meer dan een kleine
keuze uit de mogelijke voorbeelden is.

Onderstaand artikel "vrije culturele ruimtes" verscheen in 1992 als een
apart hoofdstuk in het boek "Gebroken wit -politiek van de kleine verhalen"
bij Uitgeverij Ravijn in Amsterdam. Dit is de voorlopige versie nog zonder
de uitgebreide voetnoten waarin vele voorbeelden en de bronnen van de
aangehaalde literatuur opgesomd worden. Ook is er een bijbehorend
gelulustreerd verhaal met vele voorbeelden uit Europa, dat als
tentoonstelling te zien is geweest in Amsterdam in de Pleinwerker aan het
Waterlooplein en als tentoonstelling in Milaaan (in een Italiaanse versie).
Deze zaken zullen heel binnekort aan deze website toegevoegd worden,
alsmede het bijbehorende beeldmateriaal.

De keuze om deze onvolledige versie toch op het Internet te zetten is de
actuele Amsterdamse discussie rondom de zogenaamde 'Kalenderpanden' aan het
Oosterdok. Ik hoop dat deze tekst een bijdrage aan dit debat en de strijd
voor het behoud van de panden kan leveren.

Amsterdam 7 maart 2000

zie http://people.a2000.nl/ttijen/Vkultwww/vkult.htmTjebbe van Tijen
Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects (IMP), Amsterdam

Background information on:
http://people.a2000.nl/ttijen/Index.html______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).