Andreas Broeckmann on Wed, 31 Mar 1999 07:35:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> campagne-idee (fwd)


(short english version below)

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 29 Mar 1999 15:44:05 +0200
From: Jo&Sanja <jo@xs4all.nl>

Een geweldloze bijdrage aan vrede op de Balkan is de vechtende mensen
verleiden ermee op te houden, met een beroep op hun persoonlijke
verantwoordelijkheid. Daavoor is een aanbod nodig dat ze (bijna) niet kunnen
afslaan, zodat inderdaad een betekenisvol aantal mensen, van alle partijen,
er gebruik van maakt.
Dat aanbod kan zijn: een studiebeurs en  beroeps)opleiding plus
verblijfvergunning en begeleiding in een (deelnemend) land naar keuze.
Plus een bonus voor elk ingeleverd wapen.
Plus de verplichting om getuigenverklaringen af te leggen over
oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mens(elijk)heid.

Zo'n campagne moet snel en breed worden opgezet, met steungroepen all over
the place, speciaal in de Balkan zelf. Finaciele instellingen, regeringen en
de "Internationale Gemeenschap" zullen moeten worden overtuigd van het
belang ervan. Daarvoor moet dus support gezocht worden biu studenten-,
vluchtelingen-, vredes en meer van die organisaties. En ook Universiteiten,
gemeenten, tal van NGO's. En natuurlijk de media moeten ingezet worden om de
publieke opinie te informeren en mobiliseren.

Er is een alternatief voor militaire logica!

Dit is geen nieuw idee. In de USA en Duitsland wordt er ook aan gewerkt.
Maar in Nederland niet zover ik weet. Of vergis ik mij?

Ik zoek mensen die denken hier een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren.and in EnglisH:

You ask  what we can do, Ed.

Well, one thing I would support is a campaign
to press for or even organize independantly
Free scholarship and residence for all deserters from both sides
in a country of their choice
Plus bonus for any weapon deliver after crossing the line
Plus duty to report war-crimes

Worldbank, student-organizations, refugee-councils and IMF should join

tel +31.20.6718027 jo@xs4all.nl
Jo
Jo van der Spek is now a free lance journalist
programmer of public debates on matters political and cultural
both in national and international domain

___________________________________________________________
Help independent media in Yugoslavia! <http://helpb92.xs4all.nl>
___________________________________________________________

---
#  distributed via nettime-l : no commercial use without permission
#  <nettime> is a closed moderated mailinglist for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: majordomo@desk.nl and "info nettime-l" in the msg body
#  URL: http://www.desk.nl/~nettime/  contact: nettime-owner@desk.nl