f, on Thu, 7 Feb 2002 11:38:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-bold] 2002 Design Recast / Vacancies in the design department (fwd)


sorry for crosspostings ...


---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 31 Jan 2002 15:26:55 +0100
From: Koen Brams <koen.brams@janvaneyck.nl>
To: info@janvaneyck.nl
Subject: 2002 Design Recast / Vacancies in the design department

English ad on top / Nederlandse versie onderaan deze mail


For its international 2002 Design Recast lecture programme
the design department of the Jan van Eyck Academy, post-academic institute
for research and production in fine art, design, theory offers per
immediate:

2 ONE YEAR DESIGN RESEARCH POSITIONS

Designers, design critics, design theoreticians who would bring
- a keen interest in contemporary design issues
- (design and/or editorial) publishing experience
- independent research competence
- and are sufficient in English
are invited to apply.

Research goals
- the gathering, organizing, researching and representing of material
relevant to the 2002 Design Recast lecture programme, both in editorial as
well as in graphic formats
- the articulation and evaluation of this material in print and on-line
publications
- the editorial organization and design of publicity material
- the editorial organization and design of the series¹ proceedings
- the documenting and archiving of the series¹ content for the documentation
center, in different editorial formats (paper based and electronic/audio
visual)

Research environment
The research will be conducted in a collaborative multi-disciplinary
environment. The researchers will be offered a grant, a studio and artistic
and technical advice.

Additional information about the programme:
www.janvaneyck.nl/2002designrecast
Additional information about the research positions: jk@janvaneyck.nl

Please send your application and cv before March 1, by mail or email, to
Leon Westenberg (leon.westenberg@janvaneyck.nl), with subject reference
ŒDesign Recast¹.

Jan van Eyck Academy
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
Netherlands
t +31 (0)43 350 3737
f +31 (0)43 350 3799
Nederlands

Voor het internationale 2002 Design Recast lezingenprogramma

biedt de Jan van Eyck Academie, post-academisch instituut voor onderzoek en
productie op de terreinen beeldende kunst, ontwerpen en theorie, per
onmiddellijk:

2 ONDERZOEKSPLAATSEN VOOR ONTWERPERS, ONTWERPCRITICI EN/OF ONTWERPTHEORETICI
GEDURENDE 1 JAAR

Het vereiste profiel van de onderzoekers:
-een levendige belangstelling voor hedendaagse ontwerpkwesties
-uitgeefervaring (ontwerpen en/of redactie)
-in staat tot onafhankelijk onderzoek
-een voldoende beheersing van het Engels

Het onderzoek betreft:
-de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van het lezingenprogramma
-de redactie en het ontwerp van publiciteitsmateriaal (zowel op papier als
elektronisch)
-de redactie, het ontwerp, de documentatie en de archivering van de inhoud
van het lezingenprogramma in verschillende redactionele formaten (zowel op
papier als elektronisch/audiovisueel)

De onderzoeksomgeving:
Het onderzoek wordt uitgevoerd in een multi-disciplinaire omgeving. De
onderzoekers ontvangen een beurs, een studio en artistieke en technische
begeleiding.

Voor bijkomende informatie over het programma:
www.janvaneyck.nl/2002designrecast
Voor bijkomende informatie over de twee onderzoeksposities: jk@janvaneyck.nl

Stuur je sollicitatiebrief en CV, per post of per email, voor 1 maart naar
Leon Westenberg (leon.westenberg@janvaneyck.nl), onder vermelding van
ŒDesign Recast¹.

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
t +31 (0)43 350 3737
f +31 (0)43 350 3799

_______________________________________________
Nettime-bold mailing list
Nettime-bold@nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-bold