okno on Wed, 13 Nov 2013 16:18:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> [OKNO] Newsletter November 2013: CreativeSonification-1 + SolarAmps-2


.

OKNO's Newsletter November 2013
              [1] Nov. 20-23: Workshop Creative Sonification 1­
              [2] Nov. 25     : Workshop SolarAmps 2

----------------------------------------------------------------------------

[1] ENG—NL versie, zie lager

ALOTOF audiovisualisation workshops, part 1: Creative Sonification 1
From 20 to 23 November 2013 at OKNO’s OpenGreen

How can artists work better with natural phenomena? How can we for instance look at the tons of data coming from sensors tracking temperature over a longer period of time? Far from offering straightforward answers, this series of audiovisualisation workshops will help participants to explore simple models and data mapping techniques and to develop a set of tools for creation and experimentation. In OKNO’s OpenGreens rooftop garden, we will try to make sense of some methods reflecting the nature and sensibility of the phenomena we are sonifying and visualising.

The first ALOTOF audiovisualisation workshop is about sound and synthesis. Bring your instruments, small and big computers, little boards and sensors, sketches, patches, scripts and codes. Let’s share the way we are working now, looking at our surroundings using the small devices we’ve been tinkering with together, and try to make something more out of it.

For participation
please register by sending an email to steklo@okno.be.

Special presentation
On Thursday 21 November at 10 a.m., Prof. dr. Marc Leman (IPEM-Ghent University) will be giving a special OpenGreens presentation open to a general but interested audience: ‘Creative sonification: how to challenge the human expressive response system’.

Schedule
  Wednesday 20 November, 12:00-17:00
        Perceiving the environment through sensing technology
        Setting up experiments outside, connecting to networks, sharing the location’s properties
   Thursday 21 November, 14:00-17:00
         Models and parameter mapping, how to make sense of the environment and its changes
         Developing ideas for adapting instruments by making traces and sketches
   Friday 22 November, 10:00-12:00 and 14:00-17:00
         Sonifying nature. From patterns and models to novel compositions
         An attempt to share new tools for working with environmental data
    Saturday 23 November, 14:00-17:00
          Play!


———

[2] ENG—NL versie, zie lager. 

SolarAmps 2 (from noise to condensation)
On 25 November 2013 from 2 to 7 p.m. at OKNO’s OpenGreens

During this month’s working sessions, we are equally continuing our experimentation with solar-driven DIY amplifiers for the garden. In October, Johan Vandermaelen explained the nuts and bolts of solar cells and class A-, B-, D- and even T-amplifiers. We tried to build a couple of them. Some sounded great, others were mere noise generators. In SolarAmps 2, we will be perfecting and expanding our amplifiers, and will be looking into capacitors as battery replacements.

For participation
please register by sending an email to steklo@okno.be, mentioning ‘SolarAmps everywhere’ in the subject line.

The SolaSoundGarden inquiry and development is a joint effort by OKNO and Overtoon.


------------------------------
Nederlandse versies 

[1] NL 

ALOTOF audiovisualisatie workshops, deel 1. 
Creatieve Sonificatie
20-23 November 2013, OKNO's OpenGreens. 

Bij het werken met natuurlijke processen worden kunstenaars geconfronteerd met een aantal complexe problemen. Hoe ga je bij voorbeeld om met massale gegevens die heel langzaam veranderen, zoals bij het monitoren van temperatuur over langere tijdsperiodes? Met een serie workshops rond sonificatie en visualisering willen we proberen nagaan hoe we met natuurlijke modellen en data mappings eenvoudige hulpmiddelen en instrumenten kunnen concipiëren voor artistieke creatie en experimenten. Vanuit het gegeven van Okno's OpenGreens daktuin willen we met de participanten een aantal technieken exploreren voor het sonifiëren en visualiseren van een natuurlijke omgeving. 

De eerste ALOTOF audiovisualisatie workshop gaat specifiek over klank en synthese. Deelnemers brengen hun eigen apparatuur mee, computers en sensors, arduino's en acquisitie boards van allerlei slag, maar ook patches, sketches, scripts en codes. Met deze eenvoudige technische middelen bekijken we de omgeving op een speciale manier. Het is de bedoeling informatie met elkaar te delen over hoe we er mee omgaan in onze creatieve momenten, er wat theorie en techniek bij te mixen, om samen al experimenterend te komen tot rijkere en meer zinvolle resultaten in het artistieke werk. 

Zin om mee te doen? stuur een email naar steklo@okno.be

Op donderdag 21 november om 10u geeft Prof. dr. Marc Leman (IPEM, Universiteit Gent) een presentatie met als titel ‘Creative sonification: how to challenge the human expressive response system’. Deze zeer actuele presentatie en discussie met de participerende kunstenaars kan worden bijgewoond door een ruimer geïnteresseerd publiek. 

Programma: 
   Woensdag 20 november, 12:00-17:00
       Perceiving the environment through sensing technology
       Setting up experiments outside, connecting to networks, sharing the location’s properties
   Donderdag 21 november, 14:00-17:00
       Models and parameter mapping, how to make sense of the environment and its changes
       Developing ideas for adapting instruments by making traces and sketches
   Vrijdag 22 november, 10:00-12:00 and 14:00-17:00
       Sonifying nature. From patterns and models to novel compositions
       An attempt to share new tools for working with environmental data
   Zaterdag 23 November, 14:00-17:00
       Play!


-------

[2]  NL

SolarAmps 2 (van ruis naar condensatie)
op 25 november 2013 - 14-17u in OKNO's OpenGreens. 

SolarAmps is een reeks experimenten rond het bouwen van DIY klankversterkers met zonne-energie, voor de tuin. Vorige maand leerden we van Johan Vandermaelen alles over zonnepanelen, klasse A-, B-, AB-, D- en zelfs T-versterkertypes. We bouwden er een aantal gebaseerd op de LM386 chip. Sommige klonken geweldig, andere leken meer op ruisgeneratoren. In SolarAmps 2 bouwen we onverstoord verder, optimaliseren we de circuits, kijken we naar een paar andere types, en proberen we de batterijen te vervangen door condensators. Moet er nog zon zijn? 

Als je wil meedoen, stuur dan een mailtje naar steklo@okno.be, met de magische zin 'SolarAmps voor iedereen' als onderwerp. 

Het ontwikkelen van de SolaSoundGarden is een opensource gezamenlijke droom van Overtoon en Okno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKNO – Koolmijnenkaai 30-34 Quai des Charbonnages – 1080 Brussels – Belgium
http://okno.be – steklo@okno.be – + 32 2 410 99 40

OKNO wordt gesteund door de Vlaamse Overheid, de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) 
and the European Commission’s Culture Programme.

_______________________________________________
OKNO mailing list
OKNO@okno.be
http://okno.be/mailman/listinfo/okno
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann