Metropol on Wed, 21 May 2008 19:53:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> Rats on LIFFe


.

DRAGI PRIJATELJI ELEKTRIČNIH PODGAN!

Veselimo se odlične novice: Ljubljanski mednarodni festival, LIFFe je podgane sprejel medse! Konkretno to pomeni dvoje: 1.) Izbor videov iz našega festivala (najverjetneje zmagovalci in morda še kateri) se bo med LIFFom 2008 vrtel na plazmah v preddverju Cankarjevega doma, osrednjim prostorom festivala. 2.) Vsaj trije videi iz našega festivala se bodo zavrteli kot predfilmi celovečercem iz sporeda LIFFa. Pogoji bodo: tehnična ustreznost in dolžina največ 10 minut; seveda tudi vsebinska kvaliteta. Videe bomo izbrali mi v sodelovanju z žirijo ter programskim direktorjem LIFFe, Simonom Popkom.
Pridržujemo si možnost, da ne izberemo nobenega videa.

Za tiste, ki ne vedo: LIFFe (http://en.liffe.si/home/) bo letos od 12. – 23. 11. potekal že devetnajstič in je največji slovenski mednarodni filmski festival. Na njemu se vsako leto zavrti približno 100 filmov iz vsega sveta, kar za dva tedna spremeni Ljubljano v filmsko Meko. Festival v tem času obišče kakšnih 50.000 obiskovalcev.
Mirno lahko rečemo, da je za naše videaste uvrstitev na LIFFe dodatna, nematerialna, a pomembna nagrada!   

ZADNJI RAZPISNI ROK JE 25. MAJ 2008!

FESTIVAL SE BO DOGAJAL OD 2. – 6.-7.2008

VEČ NA www.videorats.org

 

DEAR FRIENDS OF ELECTRIC RATS!

We are happy fot the great news: Ljubljana's International Film festival, LIFFe, has excepted rats among them! This actually means two things: 1.) Chosen videos (probably the winners plus potential few) will be played on the plasma TV's in the lobby of Cankarjev dom throughout the festival. 2.) At least 3 videos will be played as intro's before long feature films of the main programmes of the festival. The terms are: good technical standard, maximum 10 minuts longitude, and of course, quality contents. Videos will be chosen by us and the jury and in cooperation with programme director of LIFFe, Simon Popek.
We hold back the possibility of not choosing any video.

For those who don't know: LIFFe (http://en.liffe.si/home/) will be celebrating it's 19th edition and will be going on from 12. – 23.11. 2008. It is the biggest slovenian film festival. They screen 100 films from around the world and they change Ljubljana into movie Mecca for cca 2 weeks. The festival is visited by 50 000 visitors every year. We can easily say that for our videasts is a bonus, immaterial yet important award to be shown on this festival!

ENTRY DEADLINE IS 25. MAY 2008!

THE FESTIVAL WILL BE GOING ON FROM 2. – 6.7. 2008-

MORE ON www.videorats.org
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann