videorats on Wed, 19 Mar 2008 03:05:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> ELECTRIC RATS DREAM VIDEO DREAMS 2


.
Pozdravljeni . . .

 

Hello...

 

Poznamo se že od lanskega leta… Z odvijanjem prvega celjskega mednarodnega video festivala, Electric rats dream video dreams ali Električne podgane sanjajo električne sanje, smo bili nadvse zadovoljni. Prišlo je veliko videov, odvilo se je veliko dogodkov. Morda ste pri festivalu sodelovali, morda ste le preposlali obvestilo, podobno temule.

Čas je za drugi festival.

Festival se bo tokrat odvijal v Celju od 2. do 6. julija 2008. Poslednji rok za oddajo videov je 25. maj 2008.

Tekmovalne sekcije bodo slednje: debitantski video, enominutni video, video posnet z mobilnim telefonom, animacija ter prostotematski video po želji avtorja. Vse tekmovalne sekcije bodo zmagovalcem prinesle denarno nagrado (od 300 do 500 eur), in 'podgance' - umetniško delo skupine 567. Med potrjenimi žiranti, ki bodo izbirali zmagovalce, se trenutno nahajajo imena: Zdravko Duša, Tomaž Tomažin, Stanka Gjurić, Nevenka Šivavec in Zemira Alajbegović.

Organizatorji video festivala smo DZU Filter / Mestni kino Metropol ter Kulturno umetniško društvo 567.

 

Prosimo vas, da obvestite potencialno zainteresirane in jim prepošljete to sporočilo, v katerem se nahajajo razpisni obrazci z vsemi pogoji  in razpis za video delavnico, ki jo bo tekom festivala vodil Neven Korda Prav tako vas prosimo, da na vaši spletni strani objavite povezavo na našo spletno stran.

 

Naš e-naslov: info@videorats.org

Spletna stran: www.videorats.org

 

 

We know each otjer from the last year… We were satisfied with development of First international video festival Electric rats dream video dreams in Celje. A lot of videos came to us, a lot of events unfolded. Maybe you’ve been a pat of festival, maybe you’ve only sent further the information like this one. 

It is time for the second festival.

The festival will be going on from 2th  – 6th  of July 2008. Entry deadline is 25. may 2008.

The festival is divided in competitive categories: video debutante, one minute video, video shot by mobile phone, animaton, »anything goes« video… Every competitive category will bring you money award (300 € - 500 €) plus art work of KUD 567 (art for art). The jury (for now) consists of  Zdravko Duša, Tomaž Tomažin, Stanka Gjurić, Nevenka Šivavec in Zemira Alajbegović.

Organization of the festival is in the hands of DZU Filter / City cinema Metropol Celje and  KUD 567.

 

We kindly ask you to inform those who are possibly interested and send them this e mail, which also consists of entry form with all conditions for participation, plus entry form for video workshop that will be going on midst the festival and will be tought by Neven Korda….and to put our link on your internet page.

 

Our e mail: info@videorats.org

Our web page: www.videorats.org

 

Attachment: Razpis Internet stran EN-2008.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Razpis Internet stran SLO-2008.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Video delavnica SLO-2008.pdf
Description: Adobe PDF document

_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann